Categories: komunikacja wizualna

Logo to ikona Twojej działalności. Musi się wyróżniać. Kładziemy szczególny nacisk na spójność oraz wytyczne wynikające z strategii komunikowania marki lub innych założeń korzystnych dla Twojej działalności.